A K T U Á L N Ě

  • Stránky Odboru jsou v současné době ve výstavbě. Děkujeme za pochopení.
  • MŠMT chystá novou koncepci ICT vzdělávání učitelů navazující na koncepci vládního programu Státní informační politika ve vzdělávání
  • Chystáme novou nabídku krátkodobých seminářů. 

 

Akreditace kurzů

Akreditace kurzů DVPP (č.j. 11 388/2007-25-275) byla Školicímu středisku SIPVZ udělena MŠMT dne 27. 4. 2007 na základě §25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.

 

 

 

Přihláška do kurzů zde:

ke stažení zde.

 

 

Kontaktujte nás

 

V případě dotazů či problémů se na nás obraťte:

 

+420585635607
+420585635150maresh@seznam.cz
pavel.janousek@upol.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka měsíčních kurzů

Výuka probíhá 1 měsíc kombinovanou formou prezenčních setkání a online studiem
v Learning Management Systemu. Závěrečný certifikát obdrží úspěšní absolventi kurzu na posledním prezenčním setkání.

Některé níže označené kurzy byly vytvořeny v rámci realizace projektu  Kurzy ICT ve výuce pedagogických pracovníků 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/14.0011, Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci

 

Základní kurz ICT

Kurz ESF projektu zaměřený na zvládnutí základních uživatelských dovedností při práci s ICT. Online podpora kurzu zde. Lektoři: Mgr. Vladislav Hodis, Ph.D., Mgr. René Szotkowski, Ph.D.

Kurz ICT pro pokročilé

Kurz ESF projektu navazující na základní kurz. Rozvoj uživatelských dovedností při práci s ICT. Online podpora kurzu zde. Lektoři: PhDr. Milan Klement, Ph.D., Mgr. Vladislav Hodis, Ph.D., Mgr. René Szotkowski, Ph.D.

 

 

 

ICT ve výuce anglického jazyka

Kurz ESF projektu zaměřený na implementaci ICT do výuky anglického jazyka, metodické postupy, tvorba interaktivních cvičení, HotPotatoes, Webquest ad. Online podpora kurzu zde. Lektoři: PhDr. Světlana Obenausová, MLitt, Ph.D.

ICT ve výuce českého jazyka a literatury

Kurz ESF projektu zaměřený na implementaci ICT do výuky českého jazyka, metodické postupy, výukové objekty pro interaktivní tabuli, nástroje Webu 2.0., Český národní korpus ad. Online podpora kurzu zde.
Lektoři: PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

ICT ve výuce německého jazyka

Kurz zaměřený na implementaci ICT do výuky německého jazyka, metodické postupy, tvorba výukových materiálů, bibliografické rešerše, výukové objekty pro interaktivní tabuli ad. Online podpora kurzu zde. Lektoři: Mgr. Marek Bohuš

ICT ve výuce matematiky

Kurz zaměřený na implementaci ICT do výuky matematiky, metodické postupy, Cabri geometrie, programy Logo, Derive, ad. Online podpora kurzu zde. Lektoři: Mgr. David Nocar, Ph.D.

E-learning pro pedagogy

Kurz  e-learningu pro učitele. Seznámení se základy e-learningu, synchronní a asynchronní komunikační nástroje, Learning Management Systemy ad. Online podpora kurzu zde. Lektoři: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

E-bezpečí - nebezpečné jevy spojené s ICT

Kurz ESF projektu zaměřený na rozvoj mediální gramotnosti pedagogů ve vztahu k patologickým komunikačním jevům spojeným s využíváním internetu a mobilních telefonů dětmi/žáky/studenty. Témata kurzu vycházejí z námi realizovaneho projektu www.e-bezpeci.cz. Online podpora kurzu zde. .................Lektoři: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., Mgr. Veronika Krejčí, Mgr. Pavla Dobešová, Mgr. René Szotkowski, Ph.D.

 
V rámci měsíčních kurzů dále připravujeme:

  • ICT ve výuce anglického jazyka na 1. stupni, ICT ve výuce anglického jazyka 2 - pro pokročilé, ICT ve výuce na 1. stupni, ICT ve výuce českého jazyka na 1. stupni, ICT pro výuku mediální výchovy, ICT ve výuce biologie, ICT ve výuce zeměpisu, ICT pro knihovníky školních knihoven,  Užití multimédií a mediální výchova, Databázové systémy

Krátkodobé kurzy

Interaktivní tabule ve výuce 

Krátkodobý jednodenní kurz (8 hodin), zaměřený na získání základních dovedností při práci s interaktivní tabulí SmartBoard a metodiku jejího zavádění do výuky. Součástí kurzu jsou také praktická cvičení zahrnující přípravu výukových objektů pro interaktivní tabuli.  Online podpora kurzu zde. Lektoři: PhDr. Alena Mašláňová, Mgr. Jaroslav Sláma.

Nebezpečné jevy spojené s ICT

Krátkodobý jednodenní kurz (4 hodiny), zaměřený na rozvoj mediální gramotnosti pedagogů ve vztahu k patologickým komunikačním jevům spojeným s využíváním internetu a mobilních telefonů dětmi/žáky/studenty. Kurz nabízíme v podobě individuální výuky (více zde) nebo jako kurz pro školy (více zde). AKCE! Učitelům z partnerských škol projektu E-bezpečí (http://www.e-bezpeci.cz/) nabízíme do 31. 5. 2009 40% slevu na individuální kurz (více zde)!  Lektoři: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., Mgr. Veronika Krejčí, Mgr. Pavla Dobešová, Mgr. René Szotkowski, Ph.D.

 

Další nabídku krátkodobých kurzů v současné době připravujeme:

Macromedia Flash, Tvorba webových stran, Nová média a kyberkultura

Nástroje Webu 2.0 ad.